Handdroger véél minder belastend voor het milieu dan papieren handdoekjes

Snel naar: product en prijs

Handen drogen met een handdroger is het beste voor het milieu.

Streeft u naar een milieubewuste levensstijl? Dan kan zelfs een kleine verandering uw ecologische voetafdruk verminderen. Bijvoorbeeld zoiets als het afdrogen van de handen na een bezoek aan een publiek toilet. De hetelucht handdroger is dan vergeleken met papieren handdoeken vanuit het milieu-perspectief bekeken uw groenste en beste optie.

Over de voor- en nadelen en de persoonlijke beleving bij het gebruik van handdrogers zijn vele debatten gevoerd. Daar waar het gaat over milieu en kosten staat het als een paal boven water dat de handendroger veruit de beste keuze is. Geen wonder dat de overheid investeringsaftrek verleend aan ondernemers bij de aankoop van de energiezuinige handendrogers!

handdroger Mondial rvs

volg ons

Handdroger en impact milieu

Natuurlijk is geen enkel systeem om de handen te drogen ‘goed’ voor het milieu. Maar de levensduur van een handdroger is gemiddeld 10 jaar, aldus online magazine Slate (*), zodat in verhouding tot de levensduur de milieu-belastende effecten van de productie van een handdroger vrijwel te verwaarlozen zijn. Milieu-activisten zijn dan ook vooral bezig met de elektriciteit die nodig is om ze te gebruiken.

De gemiddelde handdroger gebruikt ongeveer 2200 watt aan vermogen tijdens het draaien. Als u dan 30 seconden nodig heeft om de handen te drogen, gebruikt u ongeveer 0.018 kilowattuur elektriciteit, aldus Slate. Om dit in perspectief te zetten, er is 4 kilowatt uur nodig voor 10 minuten gebruik van een haarföhn, 14-29 kilowattuur voor het bedienen van een raam-ventilator voor twee uur, en 857 kilowatt uur voor acht uur gebruik van de centrale airconditioning.

Papieren handdoekjes en impact milieu

Het berekenen van de milieu-impact van de productie van papieren handdoeken is problematischer gezien de vele variabelen.

Ontbossing is over het algemeen geen punt van zorg, omdat de meeste Noord-Amerikaanse en Europese papieren handdoekjes voortkomen uit commerciële bebossing die dus regelmatig worden herplant, aldus Slate.

Maar in het productieproces worden fossiele brandstoffen verbruikt en in het uiteindelijke proces van fabricage tot en met uiteindelijke bezorging bij de gebruiker worden de papieren handdoekjes vele malen getransporteerd. Terwijl een handendroger maar één maal in de 10 jaar hoeft te worden geplaatst vereist het gebruik van papieren handdoekjes permanent aanvulling en afvoer (van het afval).

Het afval van de gebruikte handdoeken geschiedt in plastic vuilniszakken en dient weer naar stortplaatsen te worden afgevoerd en verwerkt.

Vergelijking van de impact van handdrogers en papieren handdoekjes op het milieu

Het Amerikaanse adviesbureau ERM (Environmental Research Management) voerde een onafhankelijke studie uit in 2001 om de carbon footprint te vergelijken van een papieren handdoek gebruik vs. die van een heteluchtdroger.

Zoals gemeld hierboven is er bij de studie van uitgegaan dat één persoon gemiddeld gebruik maakt van twee papieren handdoeken om de handen te drogen of 30 seconden met behulp van een handendroger bij elk bezoek aan een toilet. De studie concludeerde dat over een periode van vijf jaar de productie, het transport en het stroomverbruik van een handdroger verantwoordelijk is voor dezelfde uitstoot-hoeveelheid koolstof als een auto die ongeveer 5000 km rijdt. Het gebruik van papieren zakdoekjes ten opzichte van dezelfde periode resulteert in de koolstof-equivalent van een auto die ongeveer14.500 km, bijna drie keer meer.

De studie concludeerde uiteindelijk dat het gebruik van een handdroger leidt tot minder opwarming van de aarde, verzuring, eco-toxiciteit, humane toxiciteit, nutrificatie, aantasting van de ozonlaag en fotochemische smog e.a.

Productverbeteringen handdrogers en papierenhanddoekjes

Los van dit alles kan nog overwogen worden dat papieren handdoeken die gemaakt worden van gerecyclede materialen 40 procent minder energie verbruiken dan gewone papieren handdoeken. Verder creëren opgerolde papieren handdoeken minder afval dan multifold handdoeken. Verder zijn warme lucht handendrogers tegenwoordig veelal uitgerust zonder hitte-elementen waardoor ze nog maar de helft aan stroom verbruiken en zijn de nieuwe hi-end handdrogers door hyper-voortstuwing 3x sneller dan de oude. Ook daalt de belasting van het milieu drastisch als de energie wordt opgewekt door duurzame energie-bronnen zoals windenergie en zonne-energie. Uiteindelijk zal deze omslag naar modernere producten nóg verder in het voordeel van de handdroger gaan werken.

Geldbiljetten

Kostenvergelijking tussen de handdrogers en papieren handdoekjes

Hoewel de installatie van een handdroger duurder is dan een papieren handdoek dispenser bespaart de handdroger veel tijd en geld in het gebruik. De gebruikskosten van een hetelucht luchtdroger gedurende een droging van 30 seconden is ongeveer 0,2 cent, vergeleken met 1,5 cent gemiddeld per droging met papier. Een handdroger kan een bedrijf of instelling dus al gauw duizenden euro’s per jaar besparen. Indirecte kosten in verband met het gebruik van papieren handdoekjes zoals de moeite van het bijvullen van de dispenser en het afval verwijderen zijn nog niet meegerekend. De droger heeft daarbij een enorm bijkomend voordeel: Hij is altijd paraat en vergt geen omkijken dus de lege dispenser op het drukste moment van de dag is van de baan.

(*) Bron: Artikel Slate online magazine, verglijking van mileu-effecten tussen elektrische handdroogapparaten en papieren handdoekjes

Direct online een handdroger bestellen?

Bekijk onze productpagina met handdrogers. Heeft u verdere vragen of wilt u een vrijblijvend advies? Bel +31 20 670 2567. Of ga direct naar ons aanbod handdrogers:

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

    Bel mij terug
    error: