Is een ionisatieluchtreiniger veilig voor mijn gezondheid?

Over het algemeen zijn ionisatieluchtzuiveraars veilig in het gebruik. Ze produceren echter kleine hoeveelheden ozon als bijproduct, wat schadelijk kan zijn bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties. Daarom is het veiliger om ionisatieluchtreinigers met gesloten ionisatie te gebruiken, die geen ozon uitstoten.

    Bel mij terug
    error: